MatteMOOC har suksess

Denne bloggen har tidligere skrevet om samarbeidet UiT inngår i for å lage en matteMOOC for lærere. Hele 275 lærere, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør, er nå påmeldt kurset. Trolig er dette det største antall lærere som får etterutdanning på samme tid i...
Samarbeid mellom SELL og Result

Samarbeid mellom SELL og Result

Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring (SELL) og UiT  ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), skrev i forrige uke under en intensjonsavtale om samarbeid. Lederne ved de to enhetene Mette Villand Reichelt og Ådne Danielsen,...

Regionalt samarbeid om IKT i RLE utdanningen

“Fleksibel grunnskolelærerutdanning i RLE (Religion, livssyn og etikk)  er et samarbeidsprosjekt mellom de som underviser i RLE-faget på lærerutdanningene i Nord-Norge , det vil si Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Nesna. Målet...

Nettbrett i praksisveiledning

Ved lærerutdanningen (ILP) har en gjennomført et svært spennende prosjekt med bruk av nettbrett i praksisperiodene. Nettbrettene har vært brukt til å skape sammenheng mellom undervisning, observasjon og rettleiing. Resultatene har vært positive og interessen stor,...