Det helsevitenskapelige fakultet har nå tildelt årets priser for undervisning, formidling og forskning. Prisene ble gitt til svært spennende prosjekter. For denne bloggen er utdanningsprisen av spesiell interesse. Årets vinner ”Legevaktprosjektet”, et pilotprosjekt for medisinstudentene på 3. og 4. studieår, har vakt spesiell interesse både hos studenter og ansatte. Prosjektet, med leder Catrine Wennevold, har også mottatt støtte fra «Program for undervisningskvalitet». Oppfølging av dette prosjektet sees på med stor interesse.

Du kan lese mer om alle prisene på denne lenka.