Norgesuniversitetet (NUV) lyser nå ut midler for 2016. Mens NUV nå i noen år har hatt en todelt en hatt en totrinns søknadsprosess med prekvalifisering om våren og endelige søknader hver høst, legger en i år  om disse rutinene og går over til én søknadsfrist.  Søknadsfristen i år er satt til 15. oktober 2015.

NUV har i år 12,5 millioner i prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2016 og en varighet på inntil to år. Innsatsområdene er snevret inn og beskrives nå gjennom to områder som det kan søkes på: aktiv læring og digitale læringsformer for arbeidslivet.

NUV har i år utvidet informasjonen om bakgrunn  og kriterier for søknadene. Utfyllende informasjon med søknadsskjema finnes hos NUV på denne lenka.

Som tidligere år vil Result være en medspiller til fagmiljø som ønsker hjelp med søknadsskriving.