Førsteamanuensis Trine Fossland, forsker og underviser ved Result, presenterer i disse dager ei ny bok om digitale læringsformer i høgre utdanning. Datamateriale bygger på læreres erfaringer med bruk av digital teknologi i egen undervisning. Her er det ikke teknologien i seg selv som er det mest interessante – men hvordan den tas i bruk for å støtte den enkeltes læringsprosess. Boka kan gi ansatte god hjelp i å orientere seg i feltet og få innsikt i hvordan andre lærere tar i bruk digital teknologi. Boka tematiserer også de forventninger som er skapt til høgre utdanning om å ta i bruk digital teknologi. 

Boka kan kjøpes fra Universitetsforlaget.