Bildung

Forskere ved Result har gjennom flere år inngått i et skandinaviske forskningsnettverk sammen med forskere fra Umeå, Århus og København universitet. Dette samarbeidet har blant annet resultert i konferansefremlegg og tverrfaglige møter mellom de respektive universitetene. Først og fremst har imidlertid nettverket jobbet med et bokprosjekt. Boka, som har fått tittelen «Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning», ble antatt av Routleds skriftserie “Routledge Research in Higher Education» for vel et år siden. Boka er nå tilgjengelig for det internasjonale markedet. Interesserte kan kjøpe boka på denne adresen: http://www.sponpress.com/books/details/9781138809338/.

Under finnes utfyllende data om boka:

Academic Bildung in Net-based Higher Education. Moving beyond learning.
Edited by Trine Fossland, Helle Mathiasen, Mariann Solberg
Routledge – 2015 – 206 pages
Series: Routledge Research in Higher Education