Skriving

11 deltakere fra bachelorutdanningen i sykepleie campus Tromsø og Hammerfest samt ansatte fra ABIKO (videreutdanning i anestesi-, barne, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie) startet i forrige uke en spennede utdanning. Piloten har fått navnet «Å skrive om og for egen utdanning». Målet med piloten er å gi ansatte mulighet til pedagogisk merittering gjennom å bruke egne erfaringer og kunnskaper for å utvikle akademisk skriving. Dosent Marit Allern leder arbeidet sammen med leder for Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) Anita Iversen og Studieleder ved sykepleierutdanningen Marta Grongstad.

Du kan lese mer om denne piloten og oppstarten av skrivekurset på UiT sin egen webside.