Barnerett som nettkurs har suksess

Barnerett som nettkurs har suksess

Det Juridisk fakultet har et sterkt barnerettslig miljø, som stadig har opplevd henvendelser fra praksisfeltet med ønske om økt barnerettslig kompetanse. Som det eneste juridiske fakultet i landet har vi i Tromsø barnerett inne på den obligatoriske studieplanen for...
Unik pilot for vitenskapelig ansatte ved Helsefak

Unik pilot for vitenskapelig ansatte ved Helsefak

11 deltakere fra bachelorutdanningen i sykepleie campus Tromsø og Hammerfest samt ansatte fra ABIKO (videreutdanning i anestesi-, barne, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie) startet i forrige uke en spennede utdanning. Piloten har fått navnet «Å skrive om og for...