Sykeleie
Den desentralisert sykepleierutdanningen var allerede for mange år siden en suksess. Utdanningen har nå de siste årene utviklet studiet ved å bevisst satse på bruk av IKT i utdanningen. Dette har gitt gode resultater.  I et spennende oppslag på UiT sin hjemmeside beskriver koordinator og underviser Catrine Norvik arbeidet. Suksessen kan dokumenteres på flere ulike måter, men et svært godt bevis er den store søkningen til studiet. 

Du kan lese hele oppslaget på denne lenka.