digital eksamen scaled
Arbeidet med digital eksamen har pågått et par år allerede. Gjennnom et fint oppslag på UiT sin hjemmeside får vi nå dokumentert både omfanget av digitale eksamener vi allerede har nådd og målene for neste års arbeid. Vi tillater oss å si at dette er ganske imponerende! Et viktig bidrag til arbeidet har vært ansettelsen av egen prosjektleder for arbeidet. Karin Brennholm er nå godt etablert i denne stillingen. Karin har sin faste arbeidsplass ved Avdeling for utdanning.

Du kan hele oppslaget ved å besøke denne lenka.