uDig

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høgre utdanningsinstitusjoner. Så også ved UiT- Norges Arktiske Universitet. Result vil derfor denne våren tilby noen litt anneldes kursmoduler til ansatte ved UiT. Modulene er formet etter inspirasjon fra såkalte MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen i stor grad kan styres av den enkelte kursdeltaker etter behov og deltakermuligheter. Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser – fra videoer til tradisjonelle vitenskaplig artikler. En viktig del av kursene er videre den praktiske utprøvingen  av teknologiske verktøy i undervisning som alle kursdeltakerne innbys til. Endelig legges det på ulike måter opp til pedagoisk refleksjon og erfaringsdeling.

De første 4 kursene vil om kort tid bli annonsert på UiT sin tavle. Kursene starter 23. februar og varer i 8 uker. Mer informasjon om kursmodulene og påmelding vil, i tillegg til tavla, også komme på denne bloggen om kort tid.