NUV2

Norgesuniversitetet operer som kjent med to søknadsrunder, en prekvailfisering og en endelig søknadsrunde. Tildig i fjor sommer ble det klart at 4 prosjekter fra UiT slapp gjenom det første nåløyet og ble oppfordret til å sende en fullestendig søknad for 2015. I alt 65 søknader ble med i denne siste runden. Rett før jul ble det klart at to av søknadene fra UiT ble tildelt støtte. De to prosjektene som har fått støtte er “Sykepleie går aMOOC” fra Helsefak  og “Fysikk på nett” fra NT-fakultet. Vi gratulerer!

En fullstendig oversikt over alle prosjekter som har fått støtte finnes på denne lenka.