Samarbeid om MatematikkMOOC

Samarbeid om MatematikkMOOC

UiT – Norges arktiske universitet og HIST – Høgskolen i Sør-Trøndelag, lager nå sammen med Senter for IKT i utdanningen, videreutdanning i matematikk for lærere. Studiet retter seg mot 1.-7. trinn, med hovedvekt på mellomtrinnet. Du kan lese mer og se...
IKT-suksess for sykepleierutdanninga

IKT-suksess for sykepleierutdanninga

Den desentralisert sykepleierutdanningen var allerede for mange år siden en suksess. Utdanningen har nå de siste årene utviklet studiet ved å bevisst satse på bruk av IKT i utdanningen. Dette har gitt gode resultater.  I et spennende oppslag på UiT sin hjemmeside...
Digital eksamen øker ved UiT

Digital eksamen øker ved UiT

Arbeidet med digital eksamen har pågått et par år allerede. Gjennnom et fint oppslag på UiT sin hjemmeside får vi nå dokumentert både omfanget av digitale eksamener vi allerede har nådd og målene for neste års arbeid. Vi tillater oss å si at dette er ganske...
Result tilbyr annerledes kursmoduler i vår

Result tilbyr annerledes kursmoduler i vår

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høgre utdanningsinstitusjoner. Så også ved UiT- Norges Arktiske Universitet. Result vil derfor denne våren tilby noen litt anneldes kursmoduler til ansatte ved UiT. Modulene er formet etter inspirasjon fra såkalte...