Helped veiledning
Fra midten av september til midten av oktober gjennomførte 23 veiledere fra praksisfeltet i Nordland, Troms og Finnmark en pilotutprøving av helsefaglig praksisveilederopplæring på nett. Veilederne som deltok har ulik profesjonsbakgrunn, men har på tross av dette diskutert samme type problemstillinger med utgangpunkt i egne erfaringer.

Nettstøttet praksisveilederopplæring skal bli et permanent tilbud fra Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) og er et ledd i et flerårig arbeid med å systematisere og organisere praksisveilederopplæring for veiledere som tar imot studenter fra Helsefak.

Det gås også stadig nye veier for å stimulere til utdanning ved at det ble lovt en iPad til en av de som gjennomførte kurset og svarte på evalueringsskjemaet. På bildet ser vi den heldige vinneren Lisbeth Harila og Catrine Buck Jensen ved HelPed.