Vi har tidligere skrevet om nettkurset “Forebygging av plagiat”  på denne siden. Teamaet er viktig og kurset har fått stor oppmerksomhet. I alt 173 har meldt seg på nettkurset.

Utviklerne har nå gjort en første oppsummering av de erfaringer en har høstet siden oppstarten i august 2013. Erfaringene kommer i form av en rapport. Rapporten finnes i sin helhet på denne lenka. Kurset har også egen hjemmeside.

Rapporten er interessant ut fra to perspektiver: den gir gode innspill til arbeidet med plagiat, og den gir viktige erfaringer og innsikt i denne type nettkurs.