NUV

Norgesuniversitetet arrangerte 3. og 4. november sin store jubileumskonferanse i Oslo. NUV har nå jubileum – 10 år. Trolig er det like rett å snakke om et 25-årsjubileum. Forløperen til NUV, SOFF (Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå), ble som kjent etablert allerede i 1989.

Result har på oppdrag fra Norgesuniversitetet forsket på den rollen og virksomheten NUV har hatt de siste 10 årene. Samtidig har en prøvd å se  hvilke utfordringer NUV står ovenfor i dag. Førsteamanuensis Kine Dørum og professor Gunnar Grepperud har stått for arbeidet. På konferansen oppsummerte Kine Dørum funnene gjennom et innlegg kalt «Hvis Norgesuniversitetet ikke fantes – Refleksjoner om fortid og fremtid». Du kan se innlegget her.

Et vesentlig del av konferansen var ellers viet til presentasjon av undersøkelsen «Digital tilstand 2014». Du kan se hele programmet og alle innleggene på denne lenka.