«Program for undervisningskvalitet» sin utlysning av midler til prosjektstøtte har vakt stor interesse i fagmiljøene. Ved søknadsfristens utløp er det kommet inn i alt 52 spennende søknader. Av disse er 27 søknader rettet mot «såkornmidler», mens 25 søker om «utviklingsmidler».  Mer om utlysningen på prosjektets hjemmeside.

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tar sikte på å behandle søknadene på sitt møte 25. november. Det betyr at søkerne vil vite resultatet i god tid før jul. Kanskje blir det en julegave på noen?

Vi minner ellers om at søknadsfristen for området «Fyrtårnsmidler» er 15. januar 2015.