Plagiat – nye erfaringer og mer kunnskap

Plagiat – nye erfaringer og mer kunnskap

Vi har tidligere skrevet om nettkurset “Forebygging av plagiat”  på denne siden. Teamaet er viktig og kurset har fått stor oppmerksomhet. I alt 173 har meldt seg på nettkurset. Utviklerne har nå gjort en første oppsummering av de erfaringer en har høstet...

Gledelig stor interesse for undervisningskvalitet

“Program for undervisningskvalitet” sin utlysning av midler til prosjektstøtte har vakt stor interesse i fagmiljøene. Ved søknadsfristens utløp er det kommet inn i alt 52 spennende søknader. Av disse er 27 søknader rettet mot “såkornmidler”,...