NUV

Norgesuniversitetet sitt høstseminar ble arrangert i Tromsø 16. og 17. september. Dette årlige seminaret retter seg særlig mot prosjektledere og prosjektdeltakere. Hovedmålet er erfaringsdeling og motivasjon for videre arbeid med fleksible studier.  

Siden deltakelsen er begrenset,  har Norgesuniversitetet hvert år lagt ut videoer av de fleste forelesninger og diskusjoner. Så også i år. På denne lenka vil interesserte finne opptak av de fleste programpostene på samlinga. Opptak, redigert og tilpasning av video for nett er forøvrig gjort av RESULT.