Michael S bredde
Prosjektet “Musikkundervisning på nett” ved Musikkkonservatoriet har fått et fint oppslag som månedens prosjekt hos Norgesuniversitetet (NUV). Michael Strobelt og kolleger har laget et nettbasert videreutdanningstilbud for musikklærere i både grunnskole, videregående skole og kulturskole. 

Du kan lese hele artikkelen hos Norgesuniversitetet. En fin artikkel om samme studium finnes også i tidligere omtalte FOU-magasinet “Podium” . Artikkelen finner du i sin helhet i Podium nr. 8/2014.

michael_strobelt_videokonferanse