digital ex

Norgesuniversitetet sin ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen har nå i juli stått bak to publikasjoner. Den ene er en veileder som retter seg mot administrative og organisatorisk sider vurdering og eksamen. Den endre er rettet mot juridiske spørsmål knyttet til arbeidet. Denne er utarbeidet av jurister på oppdrag fra ekspertgruppen. 

Veilederen finner du på denne lenka, mens den utredningen finnes her.