NUV

I alt 13 søknader om økonomisk støtte ble i år sendt til Norgesuniversitetet (NUV) fra UiT.  NUV har som kjent en todelt søknadsprsoedyre med en prekavilifiserinsgrunde og en endelig søknadsinnbydelse. Av de 13 søknadene som ble sendt fra oss blir 4 innbudt til å gå videre med en hovedsøknad. Disse søkndene kom videre: 

  • Fysikk på nett
  • Heving av kompetanse i bruk av studierelaterte digitale verktøy. Utvikling av mentorordning for studieadministrativt- og vitenskapelig personell
  • Inkluderende musikkutdanning
  • Sykepleie går aMOOC

Konkurransen i år har vært stor ved at NUV i alt mottok 141 søknader. Du kan lese mer om de søknadene som kom videre her.