Fire UiT-søknader går videre hos NUV

Fire UiT-søknader går videre hos NUV

I alt 13 søknader om økonomisk støtte ble i år sendt til Norgesuniversitetet (NUV) fra UiT.  NUV har som kjent en todelt søknadsprsoedyre med en prekavilifiserinsgrunde og en endelig søknadsinnbydelse. Av de 13 søknadene som ble sendt fra oss blir 4 innbudt til å gå...