Forskerne Abhik Ghosh og Steffen Berg ved Institutt for Kjemi, har videreutviklet en nyskapende og kreativ undervisningsform i uorganisk kjemi. Metoden er kalt “arrow pushing” og har som mål å gjøre utilgjengelig fagstoff mer tilgjengelig og lettere å lære. Forskerne har gjort flere publikasjoner om temaet. Våren har dessuten frambrakt både en egen bok og en såkalt e-bok om emnet. Nye læremidler er under utvikling.

Alle interesserte i den nye undervisningsmåten og arbeidet som er gjort så langt, vil finne god informasjon på prosjektets egen Facebook side. Denne bloggen finner arbeidet svært spennende og ser fram til videre utvikling av prosjektet. Prosjektet har fått støtte fra “Fleksibel utdanning”.

arrowghosh-berg-cover2