HELSEFAK annonserer nå en egen pedagogisk poliklinikk. Det er HelPed (Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling) som står bak tiltaket. HelPED har her valgt å skape et nytt begrep for  å gi nærhet til de helsefaglige utdanningene. 

Den nye poliklinikken tilbyr veiledning av utdanningsprosjekter og pedagogisk hjelp knyttet til alle oppgaver som har med undervisning å gjøre. Denne bloggen synes tiltaket er prisverdig og hilser det nye begrepet velkommen. Du kan lese mer om tiltaket her. 

Poliklinikk