Utvalget som har utredet MOOC i Norge har nå avlevert sin andre og siste del av utredningsarbeidet. Arbeidet har blitt til en NOU – nærmere bestemt NOU 5/2014, kalt “MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning”. 

Utredningen belyser mange ulike sider ved fleksibel utdanning i Norge, og inneholder spennende lesning for alle som er opptatt av dette feltet. Hele utredningen finnes på Kunnskapsdepartementets sider. Rapporten kan også lastes ned fra samme sted. 

MOOC II