Capture

Frafall av studenter fra høyere utdanning, og kanskje spesielt fra nettbaserte kurs, er et tema som har blitt viet mye oppmerksomhet de senere årene. Forskning på faktorer som ligger bak at enkelte studenter velger å hoppe av et studie eller kurs vitner om et sammensatt og til dels uoversiktlig bilde som spenner fra sosial bakgrunn og økonomiske forhold til fysiske og sosiale omgivelser ved studiestedet. Ett av tema som har blitt trukket fram i denne sammenhengen er tilhørighetsfølelse – det at en student føler tilknytning til både medstudenter, fagområde og institusjon. Et viktig kriterium for utviklingen av en slik tilhørighetsfølelse er at man oppfatter seg selv og andre som sosialt tilstedeværende. Dette er noe som kan representere en utfordring i alle former for mediert kommunikasjon, også i e-læringssituasjoner. Opplever man som student at lærerne og medstudentene framstår som «virkelig mennesker» av kjøtt og blod, eller er de bare bokstaver, lyder og bilder på en skjerm? Ved å følge lenken under kan du se en forelesning her fra RESULT som omhandler dette tilhørighetsfølelse og sosial tilstedeværelse og knytter dette opp mot andre temaer, blant annet bruk av video i nettbasert undervisning:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/bd0ba8b481db4adc8ce9bd705d0853051d