HELSEFAK lager pedagogisk poliklinikk

HELSEFAK lager pedagogisk poliklinikk

HELSEFAK annonserer nå en egen pedagogisk poliklinikk. Det er HelPed (Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling) som står bak tiltaket. HelPED har her valgt å skape et nytt begrep for  å gi nærhet til de helsefaglige utdanningene.  Den nye poliklinikken tilbyr...
MOOC til Norge.

MOOC til Norge.

Utvalget som har utredet MOOC i Norge har nå avlevert sin andre og siste del av utredningsarbeidet. Arbeidet har blitt til en NOU – nærmere bestemt NOU 5/2014, kalt “MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning”.  Utredningen belyser...