Som mange kanskje  ikke er kjent med, lager Det kunstfaglige fakultet et eget FOU-magasin. Dette er spennende lesning for alle som er opptatt av kunst og kunstutdanninger. Fram til nå finnes det 7 nummer av dette flotte magasinet. Siden denne bloggen først og fremst er opptatt av fleksible utdanninger og bruk av teknologi i  undervisninga, er det siste nummeret kalt Med verden som lekeplass, av spesiell interessant. Her finnes flere gode beskrivelser av det arbeidet fakultetet gjør innenfor vårt felt. Du finner dette nummeret av magasinet på denne lenka. De øvrige numrene finner du her

Vi synes Kunstfak, ved redaktør Hilde Blix, har maktet å lage et magasin som på en meget fin måte markedsfører de mange spennende aktiviteter som foregår ved fakultet.