Som mange teknologisk interesserte trolig allerede er kjent med, har også prosjektet FutureLab (Laboratorium for teknologibasert læring og samhandling) egen blogg. Denne “søsterbloggen” tematiserer i første rekke teknologiske nyheter og hendelser. Bloggen burde derfor være av interesse for alle teknologisk interesserte. 

Om du ikke har kjennskap til bloggen fra før, finner du den på denne lenka.

FutureLab