utdanningspris

NOKUT lyser nå ut Kunnskapsdepartementets årlige pris for fremragende arbeid med studie- og utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning. Alle høyere utdanningsinstitusjoner innbys nå til å søke om prisen som er på hele en million norske kroner.

Fullstendig informasjon med søknadskrav og søknadsskjema finnes på denne lenka hos NOKUT. Søkere bør merkes seg at søknadsfristen er satt til 2. juni 2014