NOKUT lyser ut utdanningskvalitetsprisen 2014

NOKUT lyser ut utdanningskvalitetsprisen 2014

NOKUT lyser nå ut Kunnskapsdepartementets årlige pris for fremragende arbeid med studie- og utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning. Alle høyere utdanningsinstitusjoner innbys nå til å søke om prisen som er på hele en million norske kroner. Fullstendig informasjon...
Utlysning av entrepenørskapsmidler 2014

Utlysning av entrepenørskapsmidler 2014

Norgesuniversitetet utlyser på vegne av Kunnskapsdepartementet midler til prosjekter som skal  fremme innovasjon og entreprenørskap i alle fag i høyere utdanning. Fagmiljøer som så langt ikke har kommet så langt på dette feltet prioriteres. Det samme gjør samarbeid...
MOOC for arbeidslivet

MOOC for arbeidslivet

Høgskolen i Lillehammer arrangerer i samarbeid med LO, NHO, Fleksibel utdanning Norge og Norgesuniversitetet en konferanse om MOOC for arbeidslivet. Konferansen er lagt til Oslo Kongressenter 26. mai 2014.  Konferansen tar opp viktige spørsmål om betydningen av MOOC...