Utdanningsprisen 2014 ble på fredag tildelt universitetslektor Kjell Øystein Netland ved Institutt for fysikk og teknologi, NT-fakultetet.

Kjell Øystein er for oss som jobber med fleksibel utdanning godt kjent gjennom sitt mangeårige arbeid med flere fleksibiliseringsprosjekter. Han har vært prosjektleder for prosjektet “Fleksibelt introduksjonsemne i fysikk” i perioden 2012-2014, og er er nå prosjektleder for to prosjekter: “Fleksibilisering av grunnemner i fysikk med fokus på energi, klima og miljø studiet” og “Elektronisk prøvemodul for WOLF”. 

Kjell Øystein er en dedikert og kreativ fagperson med et stort arbeidsfelt. Vi gratulerer med en velfortjent pris!

 Kjell--ystein-Netland