UiT sin store årsfest ble i år lagt på nett for første gang. Dermed kunne de som av ulike grunner ikke kunne delta fysisk i auditorium1, se hele tilstelningen både live og i opptak.

Av statistikken ser vi at 154 personer så hele eller deler av festforestillingen på nett. Det får oss til å gjøre noen betraktninger om både tilgjengelighet og besparelser ved bruk av sendinger på nett (såkalt «streaming»). Om bare en liten del av våre kolleger i Alta skulle reise til Tromsø – hva ville flybillettene og arbeidstid ha kostet?

For de som enda ikke har mulighet, kan årsfesten sees på denne lenka.

 Årsfest2