Norgesuniversitet (NUV) lyser nå ut midler for 2015. Som vanlig de siste år er det en prekvalifisering først, og deretter en ny søknadsfrist for de søknadene som velges ut i prekvalifiseringen. Fristen for prekvalifisering er satt til 15. mai og endelig søknadsfrist til 1. november.

Som tidligere er det utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning,  og utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi som er de overordnede føringene. I år er det dessuten laget nye føringer som søknadsskrivere bør sette seg inn i. Alt om utlysningen og søknadsskriving finnes på denne lenka. 

NUV