HSL gjennomfører denne våren digital skoleeksamener i til sammen 19 emner. Dette er i tillegg til innleveringer av alle hjemmeeksamener digitalt i Fronter. Det er første gang ved UiT at en benytter en helhetlig teknologisk løsning til gjennomføringen av skoleeksamen.  Det er det danske systemet WISEflow som brukes. Utdanningsavdelingen (UTA) leder nå arbeidet, mens ITA og RESULT bidrar til gjennomføring. Interesserte kan få mer informasjon ved å henvende seg til disse avdelingene.

UiT har i tillegg til å utrede spørsmålet om digital eksamen, også samarbeidet med Universitetet i Agder om utprøving av ulike former for digital eksamen. Arbeidet med digital eksamen har en egen hjemmeside. Her kan du les mer om det arbeidet som utføres denne våren.