HELSEFAK lager torsdag 3. april intern utdanningskonferanse med temaet “Studentaktiv læring”. Dagen inneholder både forelesninger og workshop om så spennende temaer som casebasert læring, profesjonell kompetanseutvikling (PROFKOM), forelesning som gir studentaktiv læring, Fronter og andre digitale verktøy til bruk i undervisningen og simulering (FOSS).

Konferansen retter seg primært til ansatte og studenter ved Helsefak, Interesserte kan lese om konferansen og se programmet på denne lenka.

utdanningskonferansen