WOLF står for for Web-basert Oppgave og LøsningsForslagsdatabase, og er et prosjekt ved NT-fakultetet. Opprinnelsen til  prosjektet kom fra matematikk-miljøet, men de fleste fagene ved NT har etter hvert koblet seg på arbeidet.

Kort fortalt er WOLF en samling av oppgaver og løsningsforslag som er tilgjengelig via web. Dokumenter lastes opp som LaTeX (programmeringsspråk for formler og spesialtegn) og er tilgjengelig for nedlasting som PDF. På denne måten kan lærere – og etter hvert også studenter – hente oppgavesett til øving eller selvtesting. Databasen vil også framover kunne spille en viktig rolle for arbeidet med digitale eksamensformer. Potensielt vil den også kunne bli et viktig redskap for fag utenfor NT. 

Arbeidet med WOLF er i stadig utvikling. Høsten 2013 fikk Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet midler for å jobbe med en integrering av WOLF mot Fronter, vårt læringsstøttesystem. Hovedmålet med dette arbeidet er at lærere og studenter skal slippe å forholde seg til flere systemer samtidig. ITA har idag hovedansvar for utviklingen av databasen sammen med RESULT og instituttenes fagfolk.

Wolf logo2