Dosent i hørelære ved Det kunstfaglige fakultet, Niels Eskild Johansen, har utarbeidet en lærebok og en tilhørende nettside med trening i polyrytmer. Johansen utgir dette materialet som en bok som nå kan kjøpes, men alle kan se – og kanskje først og fremst lytte  til – eksempler på det arbeidet som er gjort. RESULT har hatt ansvaret for webutviklingen. Se og lytt til Polyrytmer her.

polyrytmer