Bibsys har nå laget en egen portal for MOOC. Tanken er å gi en oversikt over alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr MOOCs.

Gjennom et samarbeid med de åpne programvaretilbyderne Canvas og edX,  tilbys også muligheten til å legge inn nye MOOC kurs i portalen om en ønsker det. Du kan lese mer om mulighetene hos Bibsys. 

Samtidig henvender eCampus seg nå til alle høyere utdanningsinstitusjoner med spørsmål om en samordning på programvaresida. Du kan lese mer om dette her.

MOOCno