Hva har vi lov til å bruke når vi lager digitale læremidler til undervisning? Hvem eier de digitale læremidlene vi lager? Dette er to vanlige spørsmål vi ofte blir stilt når spørsmål om opphavsrett kommer på banen. Selv om spørsmålet om opphavsrett er komplisert, kan vi likevel gi neon råd som er verdt å ta med seg: 

1. Det er viktig å komme i forkant av problemstillingen. Formaliserte avtaler som er etablert skaper sjelden problemer. Selv om UiT har har gjort vedtak som i prinsippet sier at alt som produseres i arbeidstida er institusjonens eiendom, har UiT laget en avtalemal med kommentarer som fakultet og institutt oppfordres til å bruke. Du kan lese mer UiT sine vedtak på denne lenka. Avtalemalen med kommentar finner du her.

2. Universiteter og høgskoler har framforhandlet en egen avtale KOPINOR. Denne avtalen finner du her.

3. Norgesuniversitetet (NUV) har etablert en egen informasjonstjeneste kalt «Del Rett». Denne gir svar på mange av de spørsmål som ofte stilles av våre ansatte. «Del Rett» finner du på denne lenka. 

delrett