“Flipped Classroom” er en av de mest brukte merkelappene når “moderne” undervisning skal beskrives. Eksemplene er mange og ulike, men har det til felles at lærer lager små videoer av lærestoff som skal læres og laster disse opp slik at studentene kan se disse før undervisning. Konsekvensen av dette er at  “leksearbeidet” flyttes inn i klasserommet. Lærerrollen blir dermed også en annen.

I denne lille videoen gis en enkel, men god beskrivelse av denne undervisningmåten.

Flipped class 02