Tilbudet i universitetspedagogikk har som hovedmålsetting å gi kvalifiserende tilbud for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som trenger pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning. Søknadsfristen for årets opptak er 1. juni. Programmet starter i begynnelsen av september og strekker seg over høst- og vårsemesteret.

De siste årene har det vært betydelige flere søkere enn programmet har plass til. RESULT er derfor nødt til å foreta en streng prioritering mellom søkerne. Det tas hvert år opp 25 deltakere etter følgende prioritering:

1. Professor, førsteamanuensis og universitetslektor i kvalifiseringsstilling

2. Professor/dosent, førsteamanuensis/førstelektor og universitetslektor i faste stillinger

3. Midlertidig ansatte i tilsvarende stillinger

For mer informasjon, se: https://result.uit.no/tjenester/universitetspedagogikk/

Du søker til programmet her: https://opptak.uit.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=uit

universistetspedagogikk_ill02