Kjell Øystein Netland får utdanningsprisen

Kjell Øystein Netland får utdanningsprisen

Utdanningsprisen 2014 ble på fredag tildelt universitetslektor Kjell Øystein Netland ved Institutt for fysikk og teknologi, NT-fakultetet. Kjell Øystein er for oss som jobber med fleksibel utdanning godt kjent gjennom sitt mangeårige arbeid med flere...
Årsfesten 2014 på nett – tilgjengelig og besparende!

Årsfesten 2014 på nett – tilgjengelig og besparende!

UiT sin store årsfest ble i år lagt på nett for første gang. Dermed kunne de som av ulike grunner ikke kunne delta fysisk i auditorium1, se hele tilstelningen både live og i opptak. Av statistikken ser vi at 154 personer så hele eller deler av festforestillingen på...
Norgesuniversitetet lyser ut midler for 2015

Norgesuniversitetet lyser ut midler for 2015

Norgesuniversitet (NUV) lyser nå ut midler for 2015. Som vanlig de siste år er det en prekvalifisering først, og deretter en ny søknadsfrist for de søknadene som velges ut i prekvalifiseringen. Fristen for prekvalifisering er satt til 15. mai og endelig søknadsfrist...
HELSEFAK lager konferanse om studentaktiv læring

HELSEFAK lager konferanse om studentaktiv læring

HELSEFAK lager torsdag 3. april intern utdanningskonferanse med temaet “Studentaktiv læring”. Dagen inneholder både forelesninger og workshop om så spennende temaer som casebasert læring, profesjonell kompetanseutvikling (PROFKOM), forelesning som gir...

HSL-fakultet tar digital eksamen på alvor.

HSL gjennomfører denne våren digital skoleeksamener i til sammen 19 emner. Dette er i tillegg til innleveringer av alle hjemmeeksamener digitalt i Fronter. Det er første gang ved UiT at en benytter en helhetlig teknologisk løsning til gjennomføringen av skoleeksamen....