HEA rappDet britiske Higher Education Academy (HEA) publiserte for tre uker siden en rapport med fokus på pedagogikk i fleksibel læring (e-læring, Technology Enhanced Learning). Rapporten ser på mulige endringer i pedagogikken i lys av utviklingen av e-læring, enten det dreier seg om rene campus-kurs, blended learning, eller rene nettbaserte kurs. Rapporten omhandler i korte trekk hvordan e-læring kan brukes som støtte i fleksibel pedagogikk, og hvordan teknologien åpner opp for flere valgmuligheter for studenter med hensyn til læringstempo, -sted og -type.

Rapporten trekker en del interessante konklusjoner med relevans til fremtidig forskning. For de tre hovedaktørene (student, lærer, institusjon) fremheves det at:

  • Studenter: tar større ansvar for egen læring, velger og nyttiggjør seg av tilgjengelig teknologi som kan forbedre læringsprosessen (med veiledning fra lærer).
  • Lærere: identifiserer muligheter for fleksibel veiledning, større vekt på å overse/styre læringsprosessen framfor primært å fokusere på kunnskapsformidling.
  • Institusjoner: sørger for tilrettelegging av systemer og rammeverk; ansvar for kvalitetssikring og akkreditering.

Det utvikles stadig flere løsninger og nettbaserte læringsressurser som kan fremme fleksibilisering utover de konvensjonelle VLE’ene. Rapporten forslår at følgende vektlegges:

  • Støtte for personlige læringsstier innad i VLE; gjøre det mulig å organisere materiale i strukturer som lar studenten velge sin egen vei. Tydeliggjøre sammenheng mellom ulike deler av materiale slik at man kan kontrollere/påvirke studentenes valg og tilgang.
  • Tilrettelegging og støtte for fleksible vurderingsmetoder (mht. nivå og tilpasning) i VLE-baserte vurderingsverktøy eller via standardiserte grensesnitt (f.eks. LTI-spesifikasjonene for integrering av læringsverktøy).
  • Utvikling av læringsanalyse (learning analytics) for å støtte fleksibel tilgang, f.eks. erstatte data på tilstedeværelse med data på engasjement.
  • Fremme forskning som sammenligner effektiviteten av nettbaserte, desentraliserte og fleksible tilnærminger med mer tradisjonelle tilnærminger. Her fokuserer man primært på hvordan begrepene frafall og prestasjon/suksess kan forstås i fleksible kontra tradisjonelle tilnærmingsmåter. Framveksten av MOOC og blended learning gir muligheter for å jobbe videre med forskningsspørsmål som f.eks. hvorvidt det eksisterer en sammenheng mellom tilstedeværelse og aktivitet/engasjement og hvorvidt tilgang på nettbasert læringsmateriale oppmuntrer til hamstring (samling og lagring) av materiale istedenfor fordypning og engasjement. Eksisterende VLE’er og nye MOOC-plattformer gir mulighet for å samle “big data” om studenters læringsatferd, noe som kan gi oss verdifull informasjon som kan legges til grunn for beslutninger om implementering av nye pedagogiske tilnærminger.