NIFU har på oppdrag fra Norgesuniversitetet laget en rapport om erfaringene med IKT i høyere utdanning. Det er speseielt forholdet mellom IKT og læring som har vært et hovedfokus.

En interessant konklusjon finnes i rapportens oppsummering:

«Når IKT bidrar til økt fleksibilitet for både lærere og studenter, oppleves dette i seg selv som kvalitetsfremmende. Særlig studentene er opptatt av fleksibilitet i studiene. Mange læresteder tilbyr nå fleksibel undervisning og studien vår ga eksempler på noe dette mangfoldet. Men i utbredelsen av fleksible løsninger og utdanningsløp fant vi også noe uklare grenser knyttet til forventningene til hva det vil si å være campusstudent versus nettstudent når begge grupper hadde tilgang på digitale læringsressurser, som videoopptak av forelesninger. I lys av debatten om Massive Open Online Courses (MOOC) i det norske utdanningssystemet kan denne observasjonen være viktig å ta med seg i den videre diskusjonen»

Rapporten i sin helhet finnes her for interesserte lesere.