Prosjektet «Fleksibel utdanning» har gitt nærmere 60 prosjekter støtte til utprøving av ulike metoder og teknologier i sine studier. Styringsgruppen for prosjektet ønsker nå en oppsummering av de erfaringer som er høstet gjennom arbeidet i prosjektene. Samtlige prosjekter som fikk støtte i 2011,2012 og 2013 har derfor blitt bedt om å delta i en spørreundersøkelse. Undersøkelsen har som mål å gi et bedre og mer omfattende innblikk i prosjektenes arbeid og de utfordringer de har møtt. Erfaringene vil bli systematisert og senere gjort tilgjengelig for alle interesserte.

En mindre kartlegging ble gjort høsten 2012. Fra denne ble det i februar 2013 laget en rapport som senere har vært behandlet i Universitetstyret. Rapporten har vært et viktig grunnlag for spørsmålet om videreføring av prosjektet «Fleksibel utdanning». Rapporten kan leses her.