Norgesuniversitetet starter starter i disse dager en kartlegging av  omfang, utbredelse og bruk av IKT i høyere utdanning. Undersøkelsen er kalt “Digital tilstand 2014”. Spørreskjema blir sendt alle landets utdanningsinstitusjoner. Det er instituttledere/avdelingsledere, fagansatte, studenter på 2. og 3. studieår som denne gang blir bedt om å delta.

Undersøkelsen er den andre som NUV har stått for. den første kom i 2011. Du kan lese mer om undersøkelsen på denne lenka.