Under årets Arctic Frontiers konferanse underskrev statsministeren og rektor ved UiT  en formell avtale om samarbeid med Alta videregående skole. Avtalen som NT-fakultetet er ansvarlig for, gir lærerne ved Alta videregående skole tilgang på digitale læremidler laget av lærerne ved NT-fakultetet. Det er skolelaboratoriet ved NT som står som ansvarlig for avtalen. Etterutdanningen gis som et fleksibelt studieopplegg.

På sikt vil alle videregående skoler kunne dra nytte av samarbeidet.

Alta avtale