MOOC er trolig et av de mest brukte nyordene innen fleksibel utdanning.  I løpet av 2013 var begrepet MOOC blitt allemannseie og en utfordring for alle høyere utdanningsinstitusjoner også i Norge. Rapporter og litteratur finnes allerede i store mengder.Mange har da også startet vurderingen av hvilke muligheter MOOC vil gi egen institusjon. Så også her hos oss.

Mange røster har pekt på at Norge trenger en felles forståelse og satsing på feltet. Det er derfor gledelig at Regjeringen i vår nedsatte en egen utredningsgruppe som blant annet skal kartlegge hvilke konsekvenser framveksten av MOOCs har for norsk høyere utdanning. Gruppen leverte like før jul en sin første rapport. Interesserte lesere finner rapporten her.

 MOOC