Digital eksamen har ved UiT, som ved mange andre norske høgskoler og universiteter, blitt et viktig arbeidsområde. Stort engasjement blant studentene og bevisst satsing fra universitetsledelsen gjør at dette feltet vil få stor oppmerksomhet i 2014.

UiT står godt rustet for arbeidet. Styringsgruppen for «Fleksibel utdanning» nedsatte i 2012 et utvalg til å utrede spørsmål omkring digital eksamen. Gruppen, ledet av førsteamanuensis Trine Fossland, har levert to grundige rapporter. I 2013 ble det som oppfølging av dette arbeidet etablert et prøveprosjekt basert på en teknologisk løsning utviklet ved Århus universitet kalt WISEflow. Prøveprosjektet har også hatt samarbeidspartnere i Universitetet i Agder og eCampus.

Mens den kommende piloten i stor grad retter seg mot skoleeksamen og administrativ flyt i gjennomføringen, vil også hjemmeeksamen bli et viktig spor å se på. Universitetsdirektøren har bevilget 1,7 millioner kroner til dette arbeidet i 2014.

Digital eksamen representerer både teknologiske og pedagogiske utfordringer. ITA vil ha ansvaret for de teknologiske, mens RESULT vil jobbe sammen med fagmiljøene om de pedagogiske.

digital eksamen